Sprog i Vietnam


Det officielle sprog er vietnamesisk. Sproget tales i hele landet, dog er der tydelig forskel på dialekterne i Nord-, Central og Sydvietnam. Op mod 80 % af de vietnamesiske ord er af kinesisk oprindelse, men er med tiden blevet vietnamiseret bl.a. i befolkningens forsøg på at bevare en kulturel uafhængighed fra Kina. Nutidens vietnamesere kan således ikke forstå kinesisk. Mange af de etniske grupper i bjergområderne har deres eget sprog som modersmål og taler kun vietnamesisk som deres andet sprog.

At vietnamesisk skrives med latinske skrifttegn skyldes i høj grad jesuitermunken Alexander de Rhodes (1591-1660), der missionerede i Vietnam i 1600-tallet, lærte sig det vietnamesisk sprog, udformede det på latin og udgav en ordbog. Efterhånden tog vietnamesiske lærde og senere befolkningen skriftformen til sig og i 1906 blev den gjort obligatorisk i undervisningen på gymnasierne. Ordene skrives med accenter for at kunne skelne mellem de seks forskellige toner, der er i sproget.

I de større byer og ved de lokale turistattraktioner har indbyggerne rimelige engelsk kundskaber. En mindre del af befolkningen behersker fransk, mens nogle få ældre vietnamesere taler kinesisk eller russisk.