Praktisk forhold, Vietnam Grand II


DELTAGERANTAL
Rundrejsen gennemføres ved minimum 10 og max 25 rejsedeltagere. Er der ikke det nødvendige antal deltagere senest 6 uger før afrejsen, vil Vietnam Travels ikke gennemføre rejsen. Vietnam Travels vil meddele de tilmeldte gæster herom, og samtidigt give tilbud om andre rejsemuligheder eller tilbagebetaling af kundernes indbetaling.

VISUM & PAS
Ved denne rundrejse skal danske/skandinaviske statsborgere have visum til Vietnam. Ved rejsebestilling fremsender Vietnam Travels visumansøgningsformular, og instruktion omkring udfyldelse af formularen. Ligeledes er vores rejsegæster velkomne til at ringe og få vejledning ved spørgsmål. Passet skal gyldigt i minimum 6 måneder udover turens planlagte hjemrejsedato fra Vietnam.

VACCINATIONER

På en arrangeret Vietnam-rundrejse med dagsudflugter som på denne tur anbefaler Statens Serum Institut, at man som minimum har følgende vaccinationer: Difteri, Stivkrampe og Hepatitis A.

 

Med hensyn til malariamyg se Statens Serum Instituts hjemmeside: www.ssi.dk eller hjemmesiden: www.sikkerrejse.dk. Risikovurderingen for malaria-myg inddeles normalvist i tre kategorier: 
1: Ingen risiko
2: Lav risiko
3: Risiko

Vietnam Grand Tour II’s rejserute kommer til områder/byer i kategori ”ingen risiko” og kategori ”lav risiko”. Rejsen kommer således ikke til områder kategoriseret som ”Risiko” for malaria-myg.

Anbefalingerne er normalt, at der ikke tages malaria-medicin ved kategori 1 ”ingen risiko”. Ved rejse til områder i kategori 2 ”lav risiko” er der ikke en klar lægefaglig tilkendegivelse om man skal tage malaria-medicin, eller undlade malaria-medicin men dække sig ind ved at smøre sig godt i myggebalsam. Ved rejse til områder med ”lav risiko” for malaria-myg, skal man således selv vurdere og konkludere om man vil tage malaria-medicin eller ej.

Til orientering - men med tydelig understregning af at dette er en personlig stillingtagen - kan vi informere at vores danske rejseledere ikke tager malaria-medicin når de guider denne tur, men smører sig godt med myggebalsam. Bl.a. kan myggebalsam midlet Autan anvendes (som kan købes på danske apoteker) iht. at minimere risikoen for myggestik.

REJSEFORSIKRING
Det er en forudsætning for deltagelse på Vietnam Travels rundrejser med dansk rejseleder, at man har en rejseforsikring, som dækker lægebehandling og medicin, eventuel hjemtransport, hvis man er uheldig at komme til skade eller bliver syg undervejs. På rejser uden for Europa er man ikke dækket af den offentlige sygeforsikring. Endvidere skal man tage stilling til om man ønsker afbestillingsforsikring - en forsikring, der dækker, hvis man bliver syg inden afrejsen og ikke kan komme af sted. Vietnam Travels tilbyder begge forsikringstyper.

AFREJSE FRA PROVINSEN
FLYREJSE MED QATAR AIRWAYS VED TURAFGANG 22. JANUAR - 11. FEBRUAR 2017
Den oversøiske flyrejse er med Qatar Airways med mulighed for tilslutning fra Billund, Aarhus og Aalborg med SAS. Ønskes provinstilslutning, skal forespørgsel herom ske samtidigt med bestilling af rejsen. Da SAS først skal godkende pladserne og genbekræfte prisen, tager Vietnam Travels forbehold for udsolgte pladser til nedennævnte pris.
 

Prisen for provinstilslutning er forventeligt 1.000 - 1.200 for tur/retur-billet eksklusiv lufthavnsskatter for en ”samlet billet”. Ved ”samlet billet” forstås at hele flyrejsen er lavet som én billet: Aarhus/Billund/Aalborg - Vietnam tur/retur. Skulle flyet fra Jylland blive forsinket/aflyst, så man ikke når Qatar Airways flyet i København, så har SAS ved en ”samlet billet” forpligtelsen/udgiften til at få jer til Vietnam hurtigst muligt.

FLYREJSE MED EMIRATES VED TURAFGANG 12. FEBRUAR - 04. MARTS 2017
Den oversøiske flyrejse er med Emirates, og der er mulighed for tilslutning fra Billund, Aarhus og Aalborg med SAS, og ligeledes fra Hamborg. Ønskes provinstilslutning, skal forespørgsel herom ske samtidigt med bestilling af rejsen. Da SAS først skal godkende pladserne og genbekræfte prisen, tager Vietnam Travels forbehold for udsolgte pladser til nedennævnte pris.

Prisen for provinstilslutning er forventeligt 1.000 - 1.200 for tur/retur-billet eksklusiv lufthavnsskatter for en "samlet billet". Ved "samlet billet" forstås at hele flyrejsen er lavet som én billet: Aarhus/Billund/Aalborg - Vietnam tur/retur. Skulle flyet fra Jylland blive forsinket/aflyst, så man ikke når Emirates flyet i København, så har SAS ved en "samlet billet" forpligtelsen/udgiften til at få jer til Vietnam hurtigst muligt.

Fra Hamborg flyver man med Emirates til Dubai og videre herfra til/fra Vietnam, således at man flyver Dubai-Hanoi og Ho Chi Minh City med samme fly som den øvrige gruppen (der har afgang/hjemkomst i København).Merprisen fra Hamborg vil ligge mellem 250 - 600 kroner (med forbehold for pladser).

FERIEFORLÆNGELSE
Der er mulighed for at forlænge turen, eller rejse ud før turstart. Gebyr på 450/person plus prisen for eventuel ekstra rejsearrangement.


DRIKKEPENGE
Den anviste drikkepengesats på 475/person dækker drikkepenge til lokalguider, chauffører, bådpersonale, bellboys og andre servicefolk vi møder på vores vej gennem Vietnam. Drikkepengene ikke dækker stuepigen på hotellet og eventuelt til tjenere på restauranter. De 475/person vil blive indsamlet ved turens start af rejselederen, som vil sørge for at fordele drikkepengene til de relevante servicefolk.

FYSISK FORM
Det er en forudsætning for deltagelse i denne rundrejse, at man er i rimelig fysisk form. Anvender man rollator eller kørestol, eller er meget dårligt gående, er denne rejse ikke egnet, og vedkommende kan derfor ikke deltage i rundrejsen. Vietnam Travels forbeholder sig ret til at afvise rejsedeltagere, der efter vores vurdering ikke vil være i stand til at gennemføre rejsen ved egen hjælp. En sådan afvisning vil være uden ansvar for Vietnam Travels.

 

NAVNEÆNDRING
Ved køb af rejsen skal man opgive sit navn, præcist som det står angivet i passet. Hvis der er opgivet forkert eller ufuldendt navn, og flybilletterne skal ændres og genudstedes, bæres eventuelle ekstra omkostninger af rejsegæsten.

FORBEHOLD/ÆNDRINGER
Som udgangspunkt gennemføres rejsen iht. det foreskrevne og oplyste program. Ændringer kan dog forekomme iht. vejr-, kulturelle forhold, force majeure situationer eller lokale omstændigheder, som kan have indflydelse på rejseprogrammets afvikling. Vietnam Travels, vores rejseleder og lokale repræsentanter vil naturligvis gøre alt for at gennemføre turen iht. det foreskrevne turprogram, eller forsøge at finde andre alternative muligheder, såfremt rejseprogrammet nødvendigvis må ændres.