Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Gouda Rejseforsikring


Når du vælger en Gouda rejseforsikring, er du sikret tryghed på rejsen og hurtig assistance, hvis uheldet er ude. Du kan vælge mellem to dækningsalternativer på rejseforsikring: SUPER  og STANDARD. Dækningsområderne er stort set de samme, men dækningssummerne varierer og der er små nuancer i betingelserne.

GOUDA ALARMCENTRAL - 24 timer i døgnet

På Gouda egen alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig – 24 timer i døgnet. Alarmcentralen råder over praktiserende læger, specialister, sygeplejersker og kriseteam. Med Gouda er du sikret effektiv hjælp på et sprog, du kan forstå – og hjælpen er aldrig længere end et telefonopkald væk.

A: SYGDOM
Gouda dækker, hvis du under rejsen får behov for lægebehandling, medicin (herunder fremskaffelse af hiv-screenet blod), hospitalsophold, ambulancetransport m.v. samt – i de tilfælde det skønnes nødvendigt – hjemtransport. For rejser i Europa træder ovenstående dækning i kraft, når din dækning under det gule sygesikringsbevis ophører. Skader opstået som følge af udøvelse af professionel sport er ikke dækket. Endelig gælder særlige regler for eksisterende sygdomme.

B: TANDLÆGEBEHANDLING OG FYSIOTERAPI M.M.
Gouda dækker tandlægebehandling i tilfælde af akut opstået tandpine samt lægeordineret behandling hos offentlig registreret fysioterapeut, kiropraktor eller anden ikke-lægelig behandler.

C: EKSTRA SIKKERHED
Krisehjælp sikrer dig, at der også bliver taget vare på de traumer, der kan opstå i forbindelse med ulykkestilfælde, terrorhandlinger, krig/krigslignende handlinger, gidseltagninger eller naturkatastrofer. Forsikringen dækker krisepsykologisk behandling på stedet. Bliver du under din rejse udsat for terrorhandlinger, gidseltagning eller ufrivillig involvering i krigshandlinger, dækker Gouda også (et begrænset antal) psykologbehandlinger efter hjemkomst til Danmark. Endelig giver Goudas krisemedarbejdere telefonisk støtte til dine pårørende.

Evakuering sikrer dig, at du kan komme væk fra et land/område, hvis Udenrigsministeriet pga. krig/krigslignende tilstande, naturkatastrofer eller terroraktioner eller Statens Seruminstitut pga. en livstruende epidemi anbefaler evakuering. Gouda iværksætter på egen hånd eller sammen med Udenrigsministeriet evakueringen og betaler udgifter hertil.

Eftersøgning og redning sikrer dig, hvis du på din rejse bliver meldt savnet. Flere lande kræver i dag betaling for eftersøgninger, og derfor har Gouda i samarbejde med Udenrigsministeriet udarbejdet en dækning, således at Gouda iværksætter og betaler for eftersøgning og redning, hvis det er nødvendigt. Gouda vil – hvor det er hensigtsmæssigt – samarbejde med Udenrigsministeriet og dets internationale netværk.

D: LÆGELIG FEJLBEHANDLING
Gouda dækker varige mén, hvis der sker fejl i forbindelse med en hospitalsbehandling i udlandet, som er dækket af Gouda eller den offentlige rejsesygesikring.


E: ULYKKE

Bliver du under rejsen udsat for en ulykke eller et overfald, der medfører en méngrad på minimum 15 %, er du sikret en økonomisk kompensation. Der ydes ikke erstatning under pkt. E for ulykker opstået under nogen former for skiløb. NB! Hvis du ønsker at tegne udvidet ulykkesdækning, se pkt. F.


F: UDVIDET ULYKKE (kan tilkøbes)

Mod et tillæg på 20 % af præmien kan ulykkesdækningen (pkt. E) forhøjes til de angivne summer i tabellen. Samtidig nedsættes grænsen for udbetaling af ménerstatning til minimum 5 % invaliditet. Der ydes ikke erstatning under pkt. F for ulykker opstået under nogen former for skiløb.


G: PRIVATANSVAR

Forsikringen dækker, hvis du under rejsen forvolder skade på tredjemand eller dennes ting, og du bliver kendt erstatningsansvarlig for dette. Bemærk, at der er selvrisiko på dele af denne dækning.


H: RETSHJÆLP

Bliver du under rejsen involveret i en retssag eller tilbageholdt i udlandet, dækker vi dine omkostninger.


I: HJEMKALDELSE

Gouda dækker dine rejseomkostninger, hvis du f.eks. på grund af akut alvorlig opstået sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie (bedsteforældre, forældre, børn, børnebørn, søskende – inklusive visse paprelationer) er nødt til at rejse hjem før tid.


J: TILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE

Forsikringen dækker rejse- og opholdsudgifter, hvis du på grund af akut sygdom eller tilskadekomst ønsker pårørende tilkaldt og/eller ønsker, at rejseledsagere bliver hos dig under dit sengeleje.

K: FORSINKET FREMMØDE
Hvis du uforskyldt og uforudseligt kommer for sent til et offentligt transportmiddel på din udrejse fra Danmark, dækker Gouda dine ekstra rejseudgifter. Superdækningen dækker forsinket fremmøde på hele rejsen.

L: REJSEDOKUMENTER
Hvis dine rejsedokumenter, f.eks. pas, kreditkort eller flybilletter, bliver stjålet under rejsen, dækker Gouda nødvendige udgifter til genanskaffelse.

M: PERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE (kan fravælges)
Gouda yder erstatning, hvis du får stjålet eller beskadiget personlige ejendele, samt hvis din bagage bliver beskadiget eller bortkommer som indskrevet bagage. Én enkelt genstand dækkes maks. med 50 % af forsikringssummen. Hvis værdien af en genstand overstiger 50 %, vil den fulde værdi altså ikke blive refunderet. Ankommer bagagen mere end fem timer forsinket, giver dækningen ret til erstatningskøb eller erstatningsleje. Forsikringen dækker ligeledes selvrisiko på din indboforsikring. Bemærk: Hvis du har en gyldig rejsegodsdækning på din indboforsikring, fordobles dækningssummerne på bagageforsinkelse.

N: FERIEKOMPENSATION (kan fravælges)
Gouda dækker feriekompensation på rejser af under en måneds varighed. Gouda udbetaler økonomisk kompensation, hvis forsikrede hjemkaldes, hospitalsindlægges eller hjemtransporteres. Rejser I en familie sammen (forældre og børn under 24), får hele familien økonomisk kompensation - hvis alle har tegnet dækning for feriekompensation. Gouda dækker desuden, hvis forsikrede pga. sygdom eller tilskadekomst ikke kan gennemføre den planlagte hovedaktivitet på rejsen. I så fald udbetales kompensation til den skadelidte.