Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Gouda Afbestillingsforsikring


STANDARD – SYGDOMSDÆKNING – 6 % AF REJSENS PRIS
Forhåbentlig får du ikke brug for at afbestille rejsen, men hvis det skulle ske, kan det - udover ærgrelse - blive dyrt at have sparet afbestillingsforsikringen. Vi anbefaler derfor at man altid køber en afbestillingsforsikring, der sikrer dig det indbetalte beløb refunderet i tilfælde af egen og rejsefælles tilskadekomst eller ved nærmeste families alvorlige sygdom. Hvad der først ligner en irriterende aflysning, kan i stedet for blive en udskydelse af rejsen.

For de 6 % af forsikringssummen kan du forsikre dig mod det økonomiske tab, du ellers ville stå med, hvis du blev nødt til at afbestille på grund af sygdom. Du fastsætter selv størrelsen af forsikringssummen, dog maksimalt rejsens pris. Din afbestillingsforsikring dækker endvidere følgende tilfælde:

 • Tabt ferieformål: Hvis ferien har et specifikt formål som lystfiskeri, golf eller klatring, kan en forstuvet finger ødelægge ferieplanerne.
 • Brand eller indbrud i din bolig
 • At du som studerende ikke består en eksamen eller på grund af akut sygdom må melde afbud til eksamen  og derfor skal til reeksamination.
 • At du bliver opsagt og skal påbegynde nyt job tæt på afrejsetidspunktet
 • Bedrageriske handlinger eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed.
 • Du bliver indkaldt som vidne i en retssag eller til aftjening af værnepligt.
 • Du bliver gravid efter køb af rejsen.
 • Du bliver skilt/separeret eller ophører samliv.
 • Du skal på "kør selv ferie" og din bil går i stykker.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ …

 • At afbestillingsforsikringen altid skal købes, samtidig med at rejsen bestilles eller senest ved indbetaling af depositum.
 • At forsikringen ikke dækker, hvis du afbestiller pga. ændrede rejseplaner, fortrydelse, ændrede forhold på destinationen eller lignende.
 • At forsikringen ikke dækker eksisterende lidelser/sygdomme, som var til stede ved tegning af afbestillingsforsikringen.
 • At der gælder en særlig beløbsgrænse for erstatning, hvis den, der er årsag til afbestillingen, er over 70 år.
 • At hvis der opstår en lidelse, fra du har købt din afbestillingsforsikring, til du skal af sted, som medfører, at du ikke længere kan opnå fuld dækning på din Gouda rejseforsikring, er du dækket af afbestillingsforsikringen – forudsat at din Gouda rejseforsikring og afbestillingsforsikringen er købt samtidig.
 • At forsikringsbetingelserne nr. 711 (se nedenfor) lægges til grund i tilfælde af skade.
 • Se betingelserne for forsikringen på www.gouda.dk